Overzicht zorgpremies 2016

Uiterlijk donderdag 19 november moeten de verzekeringsmaatschappijen de zorgpremies voor 2016 bekend gemaakt hebben. Op dit moment hebben onderstaande verzekeringen de premies al bekend gemaakt. In ons overzicht ziet u eenvoudig wat u bij de verschillende maatschappijen gaat betalen.

VerzekeraarPolisPremie per maand
PMABasis voordelig€ 88,00
UnivéZorg Select€ 89,95
MenzisBasis voordelig€ 90,75
De FrieslandZorg bewust€ 91,75
FBTONatura€ 94,25
KiemerRestitutiepolis€ 95,95
ZiezoNaturapolis€ 96,75
PMABasis€ 96,76
Zilveren KruisBasis Budget€ 96,97
InterpolisRestitutiepolis€ 98,50
DSWRestitutiepolis€98,75
inTwenteRestitutiepolis€ 98,75
PMABasis Vrij€ 99,32
VGZGoede Keuze€ 99,95
CZZorg bewust€ 101,30
Stad HollandRestitutiepolis€ 102,00
CZ Zorg op maat€ 104,95
OhraBasispremie€ 105,37
Zorg & ZekerheidZorg zeker€ 106,95
UnivéZorg Geregeld€ 107,00
MenzisBasis voordelig€ 107,00
Delta LloydRestitutiepolis€ 107,50
VGZRuime Keuze€ 107,95
De AmersfoortseRestitutiepolis€ 107,95
AvizoNaturapolis€ 108,00
Zorg & ZekerheidZorg vrij€ 109,45
Avéro AchmeaNaturapolis€ 109,45
OZFNaturapolis€ 109,45
ProlifeCombinatie€ 109,45
Zilveren KruisBasis Zeker€ 109,45
MenzisBasis vrij€ 109,75
CZZorg keuze€ 110,70
UnivéZorg Vrij€ 112,00
Salland ZorgdirectNaturapolis€ 112,95
Pro LifeRestitutiepolis€ 113,25
Avéro AchmeaNaturapolis€ 113,25
Zilveren KruisBasis Exclusief€ 113,25
VGZEigen Keuze€ 113,95

Ook premie Menzis en CZ omhoog

Ook bij verzekeraars Menzis en CZ gaat in 2016 de zorgpremie omhoog. Menzis, met ruim twee miljoen verzekerden een van de vier grootste zorgverzekeraars in Nederland, heeft dinsdag 17 november de zorgpremie voor komend jaar bekend gemaakt. De premie van de basisverzekering stijgt met 2,6 procent naar 107 euro per maand. Ook heeft Menzis bekend gemaakt komend jaar te stoppen met de budgetpolis. Met deze polis kunnen verzekerden bij een beperkt aantal zorgaanbieders terecht, wat de afgelopen jaren steeds meer kritiek opleverde. De budgetpolis wordt komend jaar omgezet naar een goedkopere variant van de reguliere basisverzekering.

Ook bij CZ stijgt komend jaar de zorgpremie. De premie van de meest gekozen verzekering, de natura basisverzekering, stijgt met 4,45 euro per maand, en komt op een maandpremie van € 104,95. Opvallend is dat, op enkele kleine verzekeraars na, alle verzekeringsmaatschappijen wachten tot het laatste moment met het bekend maken van de nieuwe zorgpremies. Uiterlijk donderdag 19 november moeten de nieuwe premies bekend gemaakt zijn.

Een overzicht van alle zorgpremies voor 2016 vindt u ons Overzicht zorgpremies 2016.

Niet minder huisartsbezoeken door eigen risico

Uit onderzoek van minister Schippers in opdracht van de Tweede Kamer blijkt dat patiënten, ondanks het hogere eigen risico van 375 euro (2015), niet minder vaak naar de huisarts gaan. Het percentage mensen dat om financiële redenen een bezoek aan de huisarts uitstelt ligt sinds 2009 op slechts 3%. Ondanks dat het eigen risico jaarlijks omhoog gaat blijft dit percentage gelijk.

Wel stijgt het percentage mensen dat ondanks een verwijsbriefje van de huisarts geen afspraak maakt bij een specialist. In de periode van 2008 tot 2013 steeg dit percentage van 20 naar 27%. De exacte reden hiervan is volgens het onderzoek onduidelijk. Mogelijk zijn veel mensen bang dat dit tot hoge kosten kan gaan leiden.

Medicijnen die door een huisarts worden voorgeschreven worden wel vaker opgehaald. 34% van de voorgeschreven medicijnen bleef in 2008 bij de apotheek liggen. In 2014 is dit percentage gedaald naar 29%.

Huisartsen waarschuwen al langer dat steeds meer patiënten aangeven geen geld te hebben voor een verdere behandeling, mogelijk als gevolg van het steeds hoger wordende eigen risico. Een bezoek aan de huisarts wordt altijd volledig vergoed uit de basisverzekering, en valt (ook in 2016) niet onder het eigen risico. Aangeraden wordt om bij klachten altijd contact op te nemen met een huisarts, om zo mogelijke verdere complicaties te voorkomen.

Meer wanbetalers zorgpremie

Het aantal wanbetalers is in 2014 met maar liefst 6 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Inmiddels staan er in Nederland bijna 300.000 mensen geregistreerd als wanbetaler bij de zorgverzekeraars. Dit houdt in dat 1 op de 45 volwassenen een betalingsachterstand heeft van minstens 6 maanden.

Het aandeel wanbetalers is het grootst onder jongeren, alleenstaande ouders, allochtonen en mensen met een uitkering. Dit is te verklaren doordat deze mensen gemiddeld een lager inkomen hebben, en daardoor meer moeite hebben met het betalen van de steeds hoger wordende zorgpremie. Door uw zorgtoeslag te gebruiken voor het betalen van uw zorgverzekering kunt u voorkomen dat ook u in de problemen komt.

Wat gebeurt er met wanbetalers?

Bij een betalingsachterstand van meer dan 6 maanden, wordt deze vordering door de zorgverzekeraar overgedragen aan het Zorginstituut. De zorgverzekering blijft doorlopen, maar er wordt beslag gelegd op een deel van het inkomen. Bovendien wordt er maandelijks een boetebedrag in rekening gebracht. De totale kosten kunnen zo flink oplopen. Er kan op deze wijze maximaal 140 euro per maand ingehouden worden. Pas na het afbetalen van de gehele schuld kan er weer op de reguliere wijze een verzekering afgesloten worden. Dit kan echter wel heel lang duren. Ruim 100.000 mensen maken al meer dan 4 jaar gebruik van deze regeling.

Eigen risico gaat omhoog

Volgend jaar gaat het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering omhoog van 375 naar 385 euro. Dit eigen risico geldt voor vrijwel alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Eigen Risico – Wat valt er niet onder?

Niet alle zorg die vanuit de basisverzekering vergoedt wordt valt onder het eigen risico. Het bezoeken van een huisarts of huisartsenpost valt ook in 2016 niet onder het eigen risico, en blijft voor u dus geheel kosteloos! Ook voor verloskundige zorg, kraamhulp en wijkverpleging betaalt u geen eigen risico, net als bij alle zorg die vanuit een aanvullende verzekering vergoed wordt.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis met u meeverzekerd. Voor alle zorg die zij nodig hebben betaalt u geen eigen risico. Ook volgend jaar blijft de zorg voor uw kinderen dus geheel gratis. Voor sommige medicijnen of hulpmiddelen kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat los van het eigen risico. In de voorwaarden van uw verzekeraar kunt u zien of dit voor u ook van toepassing is.

Bij veel verzekeraars is het mogelijk het eigen risico in termijnen te betalen. U betaalt dan maandelijks een deel van dit bedrag, zodat u aan het eind van het jaar het volledige bedrag heeft betaald. Mensen die geen of weinig zorg nodig hebben, hebben de mogelijk het eigen risico op te hogen tot maximaal 885 euro. Als u dan wel onverwacht betaalt u een aanzienlijk hoger deel van de kosten zelf, maar u krijgt hier dan wel weer een lagere maandpremie voor terug.

Eerste zorgpremie 2016 bekend

Verzekeraar DSW heeft, net als in de voorgaande jaren, als eerste van de zorgverzekeraars de premie voor de basisverzekering voor 2016 bekend gemaakt. Volgend jaar gaan klanten 45 euro per jaar meer betalen ten op zichte van dit jaar. Dit komt neer op € 3,75 per maand. De totale jaarpremie bedraagt volgend jaar 1.185 euro per jaar.

Stijging zorgpremie minder dan verwacht

De stijging van de zorgpremie is minder dan het kabinet heeft voorspeld. Op Prinsjesdag werd nog uitgegaan van een gemiddelde stijging van 85 euro per jaar, ruim het dubbele van wat verzekeraar DSW bekend heeft gemaakt. Dit is deels te verklaren door de grote groei die DSW heeft ondergaan het afgelopen jaar. Door deze groei hebben ze veel reserves welke nu gebruikt worden om de premiestijging beperkt te houden. Niet alle verzekeraars hebben dergelijk grote reserves waardoor de stijging bij andere verzekeraars hoger kan zijn.

Uiterlijk 19 november moeten alle premies voor 2016 bekend gemaakt zijn.