Niet minder huisartsbezoeken door eigen risico

Uit onderzoek van minister Schippers in opdracht van de Tweede Kamer blijkt dat patiënten, ondanks het hogere eigen risico van 375 euro (2015), niet minder vaak naar de huisarts gaan. Het percentage mensen dat om financiële redenen een bezoek aan de huisarts uitstelt ligt sinds 2009 op slechts 3%. Ondanks dat het eigen risico jaarlijks omhoog gaat blijft dit percentage gelijk.

Wel stijgt het percentage mensen dat ondanks een verwijsbriefje van de huisarts geen afspraak maakt bij een specialist. In de periode van 2008 tot 2013 steeg dit percentage van 20 naar 27%. De exacte reden hiervan is volgens het onderzoek onduidelijk. Mogelijk zijn veel mensen bang dat dit tot hoge kosten kan gaan leiden.

Medicijnen die door een huisarts worden voorgeschreven worden wel vaker opgehaald. 34% van de voorgeschreven medicijnen bleef in 2008 bij de apotheek liggen. In 2014 is dit percentage gedaald naar 29%.

Huisartsen waarschuwen al langer dat steeds meer patiënten aangeven geen geld te hebben voor een verdere behandeling, mogelijk als gevolg van het steeds hoger wordende eigen risico. Een bezoek aan de huisarts wordt altijd volledig vergoed uit de basisverzekering, en valt (ook in 2016) niet onder het eigen risico. Aangeraden wordt om bij klachten altijd contact op te nemen met een huisarts, om zo mogelijke verdere complicaties te voorkomen.

Eigen risico gaat omhoog

Volgend jaar gaat het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering omhoog van 375 naar 385 euro. Dit eigen risico geldt voor vrijwel alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Eigen Risico – Wat valt er niet onder?

Niet alle zorg die vanuit de basisverzekering vergoedt wordt valt onder het eigen risico. Het bezoeken van een huisarts of huisartsenpost valt ook in 2016 niet onder het eigen risico, en blijft voor u dus geheel kosteloos! Ook voor verloskundige zorg, kraamhulp en wijkverpleging betaalt u geen eigen risico, net als bij alle zorg die vanuit een aanvullende verzekering vergoed wordt.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis met u meeverzekerd. Voor alle zorg die zij nodig hebben betaalt u geen eigen risico. Ook volgend jaar blijft de zorg voor uw kinderen dus geheel gratis. Voor sommige medicijnen of hulpmiddelen kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat los van het eigen risico. In de voorwaarden van uw verzekeraar kunt u zien of dit voor u ook van toepassing is.

Bij veel verzekeraars is het mogelijk het eigen risico in termijnen te betalen. U betaalt dan maandelijks een deel van dit bedrag, zodat u aan het eind van het jaar het volledige bedrag heeft betaald. Mensen die geen of weinig zorg nodig hebben, hebben de mogelijk het eigen risico op te hogen tot maximaal 885 euro. Als u dan wel onverwacht betaalt u een aanzienlijk hoger deel van de kosten zelf, maar u krijgt hier dan wel weer een lagere maandpremie voor terug.