Niet minder huisartsbezoeken door eigen risico

Uit onderzoek van minister Schippers in opdracht van de Tweede Kamer blijkt dat patiënten, ondanks het hogere eigen risico van 375 euro (2015), niet minder vaak naar de huisarts gaan. Het percentage mensen dat om financiële redenen een bezoek aan de huisarts uitstelt ligt sinds 2009 op slechts 3%. Ondanks dat het eigen risico jaarlijks omhoog gaat blijft dit percentage gelijk.

Wel stijgt het percentage mensen dat ondanks een verwijsbriefje van de huisarts geen afspraak maakt bij een specialist. In de periode van 2008 tot 2013 steeg dit percentage van 20 naar 27%. De exacte reden hiervan is volgens het onderzoek onduidelijk. Mogelijk zijn veel mensen bang dat dit tot hoge kosten kan gaan leiden.

Medicijnen die door een huisarts worden voorgeschreven worden wel vaker opgehaald. 34% van de voorgeschreven medicijnen bleef in 2008 bij de apotheek liggen. In 2014 is dit percentage gedaald naar 29%.

Huisartsen waarschuwen al langer dat steeds meer patiënten aangeven geen geld te hebben voor een verdere behandeling, mogelijk als gevolg van het steeds hoger wordende eigen risico. Een bezoek aan de huisarts wordt altijd volledig vergoed uit de basisverzekering, en valt (ook in 2016) niet onder het eigen risico. Aangeraden wordt om bij klachten altijd contact op te nemen met een huisarts, om zo mogelijke verdere complicaties te voorkomen.