Hoogte zorgtoeslag 2016 bekend.

De Belastingdienst heeft de hoogte van de zorgtoeslag voor 2016 bekend gemaakt. Als compensatie voor de stijging van de zorgpremies gaat iedereen met zorgtoeslag erop vooruit. De bedragen liggen iets hoger dan in 2015, en u komt tot een hoger inkomen nog in aanmerking voor zorgtoeslag.

Veranderingen Zorgtoeslag 2016

Wat gaat er veranderen voor de Zorgtoeslag in 2016?

  • De hoogte van de maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande gaat omhoog van 78 euro per maand naar 83 euro.
  • Heeft u een toeslagpartner, dan gaat de maximale zorgtoeslag in 2016 omhoog van 149 euro naar 158 euro per maand.
  • U komt tot een hoger inkomen nog in aanmerking voor zorgtoeslag. Bent u alleen? Dan krijgt u tot een maximaal inkomen van € 27.012 per jaar nog zorgtoeslag. Met een partner komt in 2016 deze grens op € 33.765 te liggen.

Door deze veranderingen krijgen komend jaar meer mensen zorgtoeslag, en ligt het bedrag per maand hoger. Wanneer u nu geen zorgtoeslag krijgt, kan het zijn dat u hier in 2016 wel voor in aanmerking komt. In ons overzicht kunt u de hoogte van de zorgtoeslag in 2016 zien.

Eigen risico gaat omhoog

Volgend jaar gaat het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering omhoog van 375 naar 385 euro. Dit eigen risico geldt voor vrijwel alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Eigen Risico – Wat valt er niet onder?

Niet alle zorg die vanuit de basisverzekering vergoedt wordt valt onder het eigen risico. Het bezoeken van een huisarts of huisartsenpost valt ook in 2016 niet onder het eigen risico, en blijft voor u dus geheel kosteloos! Ook voor verloskundige zorg, kraamhulp en wijkverpleging betaalt u geen eigen risico, net als bij alle zorg die vanuit een aanvullende verzekering vergoed wordt.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis met u meeverzekerd. Voor alle zorg die zij nodig hebben betaalt u geen eigen risico. Ook volgend jaar blijft de zorg voor uw kinderen dus geheel gratis. Voor sommige medicijnen of hulpmiddelen kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat los van het eigen risico. In de voorwaarden van uw verzekeraar kunt u zien of dit voor u ook van toepassing is.

Bij veel verzekeraars is het mogelijk het eigen risico in termijnen te betalen. U betaalt dan maandelijks een deel van dit bedrag, zodat u aan het eind van het jaar het volledige bedrag heeft betaald. Mensen die geen of weinig zorg nodig hebben, hebben de mogelijk het eigen risico op te hogen tot maximaal 885 euro. Als u dan wel onverwacht betaalt u een aanzienlijk hoger deel van de kosten zelf, maar u krijgt hier dan wel weer een lagere maandpremie voor terug.

Eerste zorgpremie 2016 bekend

Verzekeraar DSW heeft, net als in de voorgaande jaren, als eerste van de zorgverzekeraars de premie voor de basisverzekering voor 2016 bekend gemaakt. Volgend jaar gaan klanten 45 euro per jaar meer betalen ten op zichte van dit jaar. Dit komt neer op € 3,75 per maand. De totale jaarpremie bedraagt volgend jaar 1.185 euro per jaar.

Stijging zorgpremie minder dan verwacht

De stijging van de zorgpremie is minder dan het kabinet heeft voorspeld. Op Prinsjesdag werd nog uitgegaan van een gemiddelde stijging van 85 euro per jaar, ruim het dubbele van wat verzekeraar DSW bekend heeft gemaakt. Dit is deels te verklaren door de grote groei die DSW heeft ondergaan het afgelopen jaar. Door deze groei hebben ze veel reserves welke nu gebruikt worden om de premiestijging beperkt te houden. Niet alle verzekeraars hebben dergelijk grote reserves waardoor de stijging bij andere verzekeraars hoger kan zijn.

Uiterlijk 19 november moeten alle premies voor 2016 bekend gemaakt zijn.

Laagste inkomens gaan erop vooruit

Op Prinsjesdag zijn de nieuwe belastingplannen voor 2016 bekend gemaakt. Zowel de zorgpremie als het verplichte eigen risico gaan volgend jaar omhoog. Naar verwachting gaan de premies voor de basisverzekering omhoog met 92 euro per jaar, wat uitkomt op een stijging van 7 euro per maand. De basisverzekering komt met deze stijging boven de 100 euro per maand uit. Ook het verplichte eigen risico gaat omhoog van 375 euro naar 385 euro per jaar.

Zorgpremie stijgt, zorgtoeslag ook.

Niet alleen de zorgpremie gaat volgend jaar omhoog. Als compensatie zal voor de lagere inkomens de zorgtoeslag ook stijgen. Hiervoor gaat de zorgtoeslag omhoog van 78 euro per maand in 2015 naar ongeveer 84 euro per maand in 2016. Om dit te financieren wordt de verdeling van de zorgtoeslag anders. De lage inkomens krijgen meer, de hogere inkomens krijgen minder. Hoe dit exact verdeeld wordt, en welke inkomensgrens er in 2016 gaat gelden wordt later dit jaar bekend gemaakt.

Bovenstaande bedragen zijn op dit moment nog niet definitief. De komende maanden zullen de verzekeraars de tarieven voor volgend jaar bekend gaan maken. De kans bestaat dat deze minder hard zullen stijgen dan door het kabinet is voorspeld. De zorgtoeslag hoeft dan ten opzichte van 2015 minder verhoogd te worden. Voor de lage inkomens wordt deze met eenzelfde bedrag verhoogd als de premie voor de basisverzekering. Hierdoor gaat deze inkomensgroep er volgend jaar niet op achteruit.